OEKO-TEX STANDARD 100 SERTIFISERING

I 2007 ble Erreà Sport det første Europeiske selskapet innen teamwear som oppnådde Oeko-Tex Standard 100 sertifisering.

Oeko-Tex Standard 100 Sertifisering utstedes av International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ocology. Instituttet har i mer enn 20 år representert et globalt referansepunkt for forskning og testing inne tekstil økologi. Sertifieringen er en garanti for at godkjente tekstiler ikke inneholder eller slipper skadelige, irriterende eller allergi- eller kreftfremkallende stoffer. Stoffer, som på grunn sine lave pris, ofte benyttes i tekstilproduksjon. Oeko-Tex Standard 100 sertifiseringen er din garanti for at disse produktene er 100 % sikre, ikke utgjør noen helserisiko og er fremstilt på en mest mulig miljøvennlig måte.

Sertifiseringen som sikrer at produktene er godkjent i henhold til Oeko-Tex Standard 100, inneholder følgende tester:

 • Test for azo-fargestoffer
 • Test for fargestoffer klassifisert som allergi- eller kreftfremkallende
 • Bestemmelse av formaldehyd
 • Bestemmelse av klorfenoler
 • Bestemmelse av innholdet av klorerte benzener og toluener
 • Bestemmelse av ekstraherbare tungmetaller
 • Testing av fargeekthet
 • Bestemmelse av pH-verdi i vandig ekstrakt
 • Bestemmelse av innholdet av organiske tinnforbindelser (TBT og DBT)

PRODUKTGARANTI

Erreà gjennomfører kontinuerlig kontroll av hele sin produksjonslinje for å sikre at utelukkende sertifiserte råvarer benyttes og at produktene svarer til den kvalitetstandard Erreà krever:

 • Alle stoffer som benyttes i produksjonen av tekstiler og tilbehør er i samsvar med lov nr 194/199 (gjennomføring av direktiv 96/74/EF)
 • Tekstiler og materialer er fri for produkter som inneholder formaldehyd, og tilstedeværelsen av spor ikke overskrider grensene som følger av Japansk lov (lov nr 112 av 12. oktober 1973)
 • Formaldehyd molekyler kan absorberes via luftveiene og forårsake irritasjon i slimhinner og øyne. Absorbert gjennom huden kan formaldehyd forårsake allergi og eksem.
 • Tekstiler og materialer har ikke på noe tidspunkt blitt utsatt for behandling ved bruk av kjemiske stoffer som er angitt i forordningen utstedt av det Europeiske Helsedepartementet 10/04/92 og senere endringer eller tillegg.
 • Under behandling av tekstiler og materialer er det, ikke på noe tidspunkt, gjort bruk av kjemiske stoffer som for eksempel aromatiske aminer som, selv om de er giftige og kreftfremkallende, normalt anvendes på grunn av deres intense kapasitet ved farging av tekstiler.
 • Tilbehøret som brukes er fritt for nikkel, i henhold til EU-direktiv 76/779/EEC, implementert gjennom resolusjon ved lov 21. mars 200 av det Italienske Helsedepartementet, og hindrer dermed forekomt av allergi og eksem.
 • Fargestoffer som brukes ved farging av tekstiler oppfyller gjeldende krav fastsatt i Europeisk lovgivning og kravene i Oeko-Tex Standard 100, klasse II (produkter som kommer i direkte kontakt med huden) og inneholder ikke azo fargestoffer.
 • Fargestoffer som brukes ved prosesser til både farging og trykk slipper ikke kreftfremkallende aromatiske aminer, i samsvar med Europeisk lov 2002/61/EC.
 • Fargestoffer som brukes til farging av tekstiler er ikke skadelige for huden og er uten risiko for forekomst av de allergier og matintoleranser som vanligvis er utløst av azo fargestoffer.