SALGSBETINGELSER B2B

Nedenstående kjøpsvilkår er Selgers “Generelle Salgsbetingelser” og gjelder ved salg til foreninger/lag, organisasjoner, bedrifter og institusjoner (juridiske enheter med organisasjonsnummer). Dersom klubben/bedriften har avtale med Sport-X.no utgjør avtalen sammen med de Generelle Salgsbetingelser de samlede betingelser for handel mellom partene. Ved motstrid mellom punkter i avtalen og salgsbetingelsene nedenfor går avtalen foran.

1. PARTER

Selger er

Sport-X.no / Follo Sport AS
Orgnr. 913 418 321 MVA
Kongeveien 49
1412 Sofiemyr

E-post: post@sport-x.no
Telefon: +47 40 04 90 90

Kjøper er den juridiske enhet som foretar bestillingen.

2. BESTILLING
Bestilling skal skje i Selgers nettbutikk. Avtale om kjøp er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av selger.

3. TILGANG TIL NETTBUTIKK
Kjøper (klubb/bedrift) oppretter på vegne av klubben/bedriften brukernavn og passord til Selgers nettbutikk. Kjøper må selv besørge å gi berettigede personer tilgang til denne og er selv ansvarlig for at brukernavn og passord ikke kommer på avveie og/eller at det ikke forekommer uautorisert bruk.

4. LOGOMERKER
Selger lagerfører ved behov og etter avtale logomerker på Kjøpers vegne. I alle tilfeller belastes Kjøper originalkostnad pr merke ved førstegangs bestilling. Logomerker som skal leveres løpende, for eksempel klubblogo og klubbnavn, belastes Kjøper (kan også være klubbens medlemmer) løpende etter uttak/bestilling. Logomerker som kun skal benyttes av Kjøper, for eksempel sponsormerker, belastes i sin helhet ved bestilling. Ved avtalens utløp vil Kjøper belastes for resterende logomerker på Selgers lager til gjeldende eller avtalt pris.

5. LEVERING
For varer lagerført på Selgers lager beregnes det 2 – 3 dagers leveringstid. For varer lagerført på eksternt lager beregnes 14 – 28 dagers leveringstid. For spesialproduserte varer (ikke lagerførte) varer beregnes leveringstid på 5 – 14 uker avhengig av type produkt og volum. For samlet bestilling netto under kr 10 000,- belastes Kjøper fraktkostnader etter Selgers faktiske fraktkostnader, dog minst kr 200,- eks mva for servicepakke og minst kr 250,- eks mva for bedriftspakke. Ved samlet bestilling netto over kr 10 000,- innrømmer Selger fri frakt. Ved krav/behov for flyfrakt fra fabrikk belastes Kjøper alltid merkostnader for dette, med mindre behovet for dette skyldes forhold hos Selger.

5. BETALING
Betaling skjer forskuddsvis ved hoved-/forehåndsordre og per faktura med forfall netto 14 dager etter levering ved supplerende ordre. Selger forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling dersom kredittvurdering eller betalingshistorikk hos Selger tilsier dette. Ved forsinket betaling påløper påminnelsesgebyr kr 75,- og Kjøper belastes forsinkelsesrente jmf forsinkelsesrenteloven fra ordinær forfallsdato til fordringen er betalt. For spesialproduserte produkter gjelder særskilte vilkår i henhold til avtale.

6. RETUR
Retur av varer kan kun skje etter avtale med Selger.  Kunden dekker selv fraktkostnader for retur til Selger og vil bli belastet returgebyr tilsvarende 15 % av varenes kjøpsverdi, dog minst kr 200,- eks mva og maks kr 2 000,- eks mva. Retur av varer forutsetter at varene er returnert i samme stand som ved levering, i salgbar stand og i original emballasje.

7. GARANTI OG MANGELANSVAR
Selger garanterer at varene på salgstidspunktet og ved normal bruk slik dette er definert i bruksanvisninger og/eller annen informasjon fra Selger, er feilfrie med hensyn til materialer og virkemåte. Garanti og mangelansvar omfatter ikke normal slitasje eller feil anvendelse. Garanti og mangelansvar omfatter heller ikke skader som er følge av eksterne fysiske påkjenninger som for eksempel brann, innbrudd, tyveri, skadeverk, vannlekkasjer, transport, elektriske utladninger, naturkatastrofer, force majeure eller liknende forhold som er utenfor Selgers kontroll.