ANGRERETT

Skal du benytte deg av Angreretten finner du elektronisk Angrerettskjema nederst på denne siden.

Ved forbrukerkjøp over Internett, telefon, på stand eller utenfor selgers faste forretningslokale gjelder bestemmelsene i Angrerettloven. Her er en kort oppsummering av dine rettigheter i fm dette når du handler hos oss.

Iht. Angrerettloven er angrefristen 14 dager fra den dagen du mottok varen fra oss, så fremt vi har sendt deg Angrerettskjema. Har vi ikke sendt deg Angrerettskjema før eller samtidig med at du mottar varen er angrefristen 12 måneder, eller 14 dager fra du mottar Angrerettskjema. ErreaStore.no tilbyr alle kunder en utvidet Angrerett på 20 dager, altså 20 dager fra du mottok varen eller 20 dager fra du mottar Angrerettskjema.

Om du ønsker å angre ditt kjøp hos oss må du gi oss melding om dette innen angrefristen. Vi anbefaler at du sender oss slik melding per e-post til post@erreastore.no ettersom du bærer bevisbyrden for at meldingen er sendt.

Videre må du returnere varen til oss senest innen 14 dager etter du sendte oss beskjed om at du ønsket å angre ditt kjøp. Du må selv dekke kostnadene ved retur av varen. Vi anbefaler at du benytter Postens Minipakke, Servicepakke eller annen sendingstype hvor sendingen kan dokumenteres.

Angreretten gjelder ikke for hygieniske artikler (som for eksempel undertøy) eller produkter som er fremstilt etter forbrukers spesifikasjoner eller har fått et tydelig personlig preg (for eksempel ved trykk av klubblogo/-navn, personlig navn/initialer ol.). Du kan også bli erstatningsansvarlig for evt. verditap av varen dersom du har håndtert varen på en måte som ikke har vært nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og funksjon. Vi anmoder om at varer returneres ubrukt og i original, uskadd salgsforpakning.

Klubber og bedrifter er ikke omfattet av Angrerettloven og for disse gjelder følgende:

Retur av varer kan kun skje etter avtale med Selger og ihht til bestemmelsene i Selgers generelle salgsbetingelser.  Kjøper dekker selv fraktkostnader for retur til Selger og vil bli belastet returgebyr tilsvarende 15 % av varenes kjøpsverdi, dog minst kr 200,- eks mva og maksimalt kr 2 000,- eks mva. Retur av varer forutsetter av at varene er returnert i samme stand som ved levering, i salgbar stand og i original emballasje.

ANGRERETTSKJEMA

Fyll inn skjemaet nedenfor for å benytte deg av Angreretten.


Jeg ønsker å benytte meg av Angreretten og gå fra avtalen om kjøp av de produktene som er angitt nedenfor.

Slik fungerer Angreretten

Etter at du har sendt inn Angrerettskjema vil du motta en e-post som bekreftelse på at vi har mottatt din melding. I e-posten finner du mer informasjon for hvordan går frem.
Når du handler hos oss har du 20 dagers Angrerett.
Ved å sende oss Angrerettskjema gir du oss beskjed om at du ønsker å benytte deg av denne, og vil kunne returnere.
Retur må skje innen rimelig tid og senest innen 14 dager etter at du har sendt oss Angrerettskjema.
Varen må være ubrukt og i samme salgbare stand som da du mottok den for at Angreretten skal kunne benyttes.
Angreretten gjelder dessverre ikke produkter som er personaliserte. Dette omfatter blant annet produkter som er trykket med klubblogo, klubbnavn, sponsorlogoer, navn, initialer og/eller spillernummer.