Avildet, fra ventre; Per Torkhilsen (President, NRF), Klaus Wiik (Sport-X), Anne Cathrine Røste (Generalsekretær, NRF) og Maicol Guidetti (Erreà Sport). Det er i skrivende stund gått noe tid siden enighet ble oppnådd og blekket ble påført papiret som utgjør...